UpHill & DownHill

Nazwa imprezy:

UpHill & DownHill

Zapisy:

Formularz

Cel imprezy:
– Wyłonienie najszybszych zawodników
– Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce.
– Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
– Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez rowerowych w Polsce

Termin i miejsce imprezy:

Wyścig odbędzie 21września (sobota) 2013 roku w Warszawie ul. Agrykola.

Start / Meta wyścigu oraz Biuro Zawodów zorganizowane będzie w Warszawie na rogu Al Ujazdowskich i Agrykoli.

Trasa wyścigu zostanie wytyczona wzdłuż ulicy Agrykola w Warszawie.

Zgłoszenia udziału przyjmowane będą od 6 września 2013 roku do 20 września 2013 roku oraz w dniu zawodów 21 września 2013 roku w godzinach od 9.00 do 11 przed startem poszczególnych kategorii.

Program minutowy:

9.00 – 11.00 – zapisy w Biurze Zawodów
11:00 -13:30 – wyścigi DownHill

13:30 – 16:00 – wyścig UpHill

17:00 – 19:00 – dekoracja zwycięzców

Zasady finansowania

1. Koszty organizacyjne ponosi Organizator,

2. Koszty uczestnictwa w zawodach wynoszą:

• W wyścigu UpHill

– w termin od 1 września do 20 września w wysokości: 50 pln
– w dniu zawodów 21 września 2013 w wysokości: 100 pln

• W wyścigu DownHill

– w termin od 1 września do 20 września w wysokości: 50 pln
– w dniu zawodów 21 września 2013 w wysokości: 100 pln

Opłaty startowe w całości będą przekazane na nagrody finansowe dla uczestników zawodów!!!

Opłata startowa w tytule proszę podać konkurencje. Opłatę można jeszcze uiścić osobiście w sklepie Mybike ( Al. Niepodległości 119 ).

Piotr Szlazak

ul.Warszawska 47 m 6

05-075 Warszawa

22103000190109851000063815

Nagrody:

  1. Nagrody pieniężne zostaną rozdysponowane w każdej z konkurencji: UpHill oraz DownHill między zawodników wg zasady: 100% wpisowego wszystkich, podzielone według miejsc. Punkty przyznawane będą według zasady:

UpHill Open: (najlepszy czas)

• I miejsce – 50 % puli wpisowego.
• II miejsce – 30 % puli wpisowego.
• III miejsce – 20 % puli wpisowego.
oraz

DownHill Open: (najwyższa prędkość maksymalna)

• I miejsce – 50 % puli wpisowego.
• II miejsce – 30 % puli wpisowego.
• III miejsce – 20 % puli wpisowego.

Generalka Open (Liczona jako suma dwóch kategorii, liczona według prędkości i czasu przeliczona na procenty)

I miejsce nagrody rzeczowe

II miejsce nagrody rzeczowe

III miejsce nagrody rzeczowe
Kategoria Open obejmuje wszystkich uczestników danej konkurencji bez podziału na wiek oraz płeć zawodnika.

  1. Warunkiem odbioru nagród pieniężnych jest ukończenie wyścigu.

Pomiar czasu:

– Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania zestawu startowego, który udostępnia Organizator – numer startowy oraz urządzenie Garmin do pomiaru czasu oraz prędkości.

Ruch drogowy

– Na czas imprezy ul. Agrykola będzie zamknięta dla ruchu drogowego i pieszego.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Wypożyczenie roweru:

Uczestnicy mają możliwość nieodpłatnego wypożyczenia roweru marki Trek od Organizatora, ilość ograniczona. Należy dokonać rezerwacji roweru telefonicznie lub e-mailowo w terminie do 20 września 2013 roku.

ROWERY TESTOWE

Informacje dodatkowe

Możliwość komentowania jest wyłączona.