Trek World 2018 cz. 5 – Na deser – Roscoe 9 – z przyjemnością